Ilość pytań: 8/8
Pytanie 235

W cząsteczce wody między atomami wodoru a atomem tlenu występują wiązania

jonowe i spolaryzowane
kowalencyjne niespolaryzowane
kowalencyjne spolaryzowane
jonowe

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl