Ilość pytań: 8/8
Pytanie 586

Zaznacz czynniki, które przyspieszają szybkość rozpuszczania cukru w wodzie.

mieszanie podczas rozpuszczania
rozdrobnienie cukru przed wsypaniem
obniżenie temperatury
zwiększenie objętości naczynia
podwyższenie temperatury

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2021Chem24.pl