Ilość pytań: 8/8
Pytanie 1924

Polarna budowa cząsteczek wody powoduje, że dobrze się w niej rozpuszczają 

ciała stałe o podobnej temperaturze topnienia
substancje dobrze rozdrobnione
ciecze tworzące emulsje
substancje o budowie jonowej
gazy występujące w powietrzu

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.