Ilość pytań: 8/8
Pytanie 586

Zaznacz czynniki, które przyspieszają szybkość rozpuszczania cukru w wodzie.

podwyższenie temperatury
zwiększenie objętości naczynia
rozdrobnienie cukru przed wsypaniem
mieszanie podczas rozpuszczania
obniżenie temperatury

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2024Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.