Ilość pytań: 8/8
Pytanie 1924

Polarna budowa cząsteczek wody powoduje, że dobrze się w niej rozpuszczają 

substancje dobrze rozdrobnione
gazy występujące w powietrzu
ciecze tworzące emulsje
substancje o budowie jonowej
ciała stałe o podobnej temperaturze topnienia

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl