Ilość pytań: 12/12
Pytanie 1421

Zaznacz zapis, który odnosi się do powłoki walencyjnej atomu arsenu.

4s24p3
4p3
4s23d104p3
4s2

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl