Ilość pytań: 12/12
Pytanie 1341

Poniżej przedstawiono konfiguracje elektronowe kilku atomów.

4Be: 1s22s2= [He]2s2
6C: 1s22s2 2p2= [He]2s2 2p2
7N: 1s22s2 2p3= [He]2s2 2p3
25Mn: 1s22s2 2p63s2 3p64s23d5=[Ar]4s23d5
28Ni: 1s22s2 2p63s2 3p64s23d7=[Ar]4s23d8

Zaznacz nazwy pierwiastków, których atomy posiadają 2 niesparowane elektrony.

 

 

nikiel
mangan
węgiel
azot
beryl

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2020Chem24.pl