Ilość pytań: 13/13
Pytanie 1778

Elektrony w stanie podstawowym atomu pewnego pierwiastka są opisane konfiguracją [Ar]4s13d5.

Zaznacz konfigurację elektronową jonu X3+ tego pierwiastka.

[Ar]3d4.
[Ar]3d3.
[Ar]4s13d2.
[Ar]4s13d3.
[Ar]4s23d2.

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.