Ilość pytań: 12/12
Pytanie 1720

Konfiguracja elektronowa elektronów walencyjnych jonu X3+ pewnego pierwiastka to 3d3.

Zaznacz prawidłowy schemat klatkowy elektronów walencyjnych atomu obojętnego tego pierwiastka.

 

4s[ ↑↓ ] 3d[ ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ]
4s[ ↑ ] 3d[ ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ ]
4s[ ↑↓ ] 3d[ ↑↓ | ↑↓ | | | ]
4s[ ] 3d[ ↑ | ↑ | ↑ | | ]

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl