Ilość pytań: 13/13
Pytanie 170

Konfiguracja elektronowa atomu miedzi jest następująca: [Ar]4s13d10.

Zaznacz prawidłowo zapisaną konfigurację elektronową jonu Cu2+.

[Ar]3d11
[Ar]4s23d7
[Ar]3d9
[Ar]4s13d12
[Ar]4s13d8

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2024Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.