Ilość pytań: 12/12
Pytanie 1341

Poniżej przedstawiono konfiguracje elektronowe kilku atomów.

4Be: 1s22s2= [He]2s2
6C: 1s22s2 2p2= [He]2s2 2p2
7N: 1s22s2 2p3= [He]2s2 2p3
25Mn: 1s22s2 2p63s2 3p64s23d5=[Ar]4s23d5
28Ni: 1s22s2 2p63s2 3p64s23d7=[Ar]4s23d8

Zaznacz nazwy pierwiastków, których atomy posiadają 2 niesparowane elektrony.

 

 

mangan
nikiel
węgiel
beryl
azot

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.