Ilość pytań: 12/12
Pytanie 2043

Konfiguracja elektronowa elektronów walencyjnych jonu pewnego pierwiastka X2+ jest następująca: 3d9.

Zaznacz nazwę tego pierwiastka.

nikiel
miedź
kobalt
cynk
mangan

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2020Chem24.pl