Ilość pytań: 20/20
Pytanie 261

Które określenie nie dotyczy związku o wzorze H2CO3

Może być produktem spożywczym.
Można otrzymać w reakcji tlenku węgla(IV) z wodą.
Jest substancją żrącą i trującą.
Jest nietrwały i łatwo się rozkłada.

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl