Ilość pytań: 20/20
Pytanie 250

Kwas chlorowodorowy można otrzymać

w reakcji chloru, wodoru i wody
w reakcji syntezy chloru i wodoru
w reakcji chlorowodoru z wodą
przez rozpuszczenie chlorowodoru w wodzie
przez rozpuszczenie chloru w wodzie

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.