Ilość pytań: 20/20
Pytanie 1170

Zaznacz równanie, które opisuje proces otrzymywania kwasu siarkowego(IV).

H2 + S → H2S
H2CO3 → CO2 + H2O
SO2 + H2O → H2SO3
N2O5 + H2O → 2HNO3
SO3 + H2O → H2SO4

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2024Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.