Ilość pytań: 20/20
Pytanie 1165

Zaznacz prawidłowy wzór substancji, który jest uzupełnieniem równania reakcji otrzymywania kwasu siarkowego(VI)

.................... + H2O → H2SO4

FeS
SO2
S
SO3
H2S

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl