Ilość pytań: 20/20
Pytanie 1547

Pewien stężony kwas zwęgla cukier i inne substancje organiczne.

Zaznacz wzór tego kwasu.

H2S
HNO3
H2CO3
H2SO4
H2SO3

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.