Ilość pytań: 20/20
Pytanie 1166

Zaznacz wzór substancji, który jest uzupełnieniem równania reakcji

.................. + H2O → H2SO3

S
SO2
SO3
H2S
H2

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl