Ilość pytań: 20/20
Pytanie 422

Kwas węglowy jest nietrwały i łatwo ulega rozkładowi.
Zaznacz wzory substancji jakie powstają podczas rozkładu kwasu węglowego.

woda
węgiel
tlenek węgla(IV)
tlenek węgla(II)
wodór

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.