Ilość pytań: 7/7
Pytanie 1047

Zaznacz procesy zachodzące w reaktorach jądrowych elektrowni.

utlenianie z wydzieleniem energii
niekontrolowana reakcja jądrowa
reakcja jądrowa łańcuchowa
przemiana pierwiastków promieniotwórczych
spalanie z wytworzeniem energii

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2021Chem24.pl