Ilość pytań: 7/7
Pytanie 374

Przemiana jądra polegająca na podziale jądra na 2 lub więcej części o podobnej masie w wyniku zderzenia jądra atomowego z neutronem jest to

rozpad promieniotwórczy
rozszczepienie jądrowe
fuzja jądrowa
reakcja rozkładu

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.