Ilość pytań: 7/7
Pytanie 1047

Zaznacz procesy zachodzące w reaktorach jądrowych elektrowni.

reakcja jądrowa łańcuchowa
spalanie z wytworzeniem energii
niekontrolowana reakcja jądrowa
przemiana pierwiastków promieniotwórczych
utlenianie z wydzieleniem energii

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2024Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.