Ilość pytań: 7/7
Pytanie 2252

W podanym zapisie przemiany jądrowej   147N(α,p)178O cząstką emitowaną jest

jądro atomu tlenu
neutron
cząstka α
atom azotu
proton

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2020Chem24.pl