Ilość pytań: 7/7
Pytanie 374

Przemiana jądra polegająca na podziale jądra na 2 lub więcej części o podobnej masie w wyniku zderzenia jądra atomowego z neutronem jest to

fuzja jądrowa
rozszczepienie jądrowe
rozpad promieniotwórczy
reakcja rozkładu

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2020Chem24.pl