Ilość pytań: 7/7
Pytanie 1048

Niekontorolowana reakcja jądrowa izotopów promieniotwórczych zachodzi

w elektrowniach jądrowych
w przyrodzie
podczas radioterapii
silnikach statków kosmicznych

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl