Ilość pytań: 7/7
Pytanie 1147

Po dodaniu wodorotlenku miedzi(II) do roztworu fruktozy zaobserwowano pojawienie się szafirowego zabarwienia roztworu ponieważ

w cząsteczce fruktozy jest więcej niż 1 grupa -OH
fruktoza ma właściwości utleniające
w cząsteczce gruktozy jest grupa ketonowa
wodorotlenek miedzi(II) uległ rozkładowi
fruktoza ma własności redukujące

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.