Ilość pytań: 5/5
Pytanie 2273

Elektrony przedstawione schematem klatkowym  [↑↓]  mają na pewno różne wartości

głównej liczby kwantowej
magnetycznej liczby kwantowej
magnetycznej spinowej liczby kwantowej
pobocznej liczby kwantowej

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.