Ilość pytań: 7/7
Pytanie 1320

Wszystkie elektrony przedstawione na schemacie klatkowym

[  ↑↓  |  ↑  |  ↑  ]

posiadają takie same

magnetyczne liczby kwantowe m
magnetyczne spinowe liczby kwantowe ms
główne liczby kwantowe n
poboczne liczby kwantowe l

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2024Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.