Ilość pytań: 7/7
Pytanie 1319

Oba elektrony przedstawione w schemacie klatkowym
3p[ ↑ |  ↑  |   ]
posiadają takie same

poboczne liczby kwantowe l
magnetyczne spinowe liczby kwantowe ms
główne liczby kwantowe n
magnetyczne liczby kwantowe m

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.