Ilość pytań: 5/5
Pytanie 1319

Oba elektrony przedstawione w schemacie klatkowym
3p[ ↑ |  ↑  |   ]
posiadają takie same

główne liczby kwantowe n
poboczne liczby kwantowe l
magnetyczne spinowe liczby kwantowe ms
magnetyczne liczby kwantowe m

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2020Chem24.pl