Ilość pytań: 9/9
Pytanie 2340

Zaznacz wzór głównego produktu reakcji przebiegającej wg schematu

H3C−CHCl−CH2−CH3KOH, etanol→ .............................

HO-CH2-CH2-CH2-CH3
H3C-CH(OH)-CH2-CH3
H2C=CH-CH2-CH3
H3C-CH=CH-CH3
H3C-CH2-CH2-CH3

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2024Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.