Ilość pytań: 16/16
Pytanie 2023

Dzięki utworzeniu wiązania chemicznego atom uzyskuje

dodatkowe elektrony walencyjne
mniejszą aktywność chemiczną
dodatkową powłokę elektronową
dublet lub oktet elektronowy
trwałą konfigurację elektronową

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2021Chem24.pl