Ilość pytań: 16/16
Pytanie 1370

Pierwiastki mające konfigurację elektronów walencyjnych ns1 tworzą tlenki o wzorze ogólnym

X2O3
XO
X2O
XO2

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2020Chem24.pl