Ilość pytań: 16/16
Pytanie 2359

Bez tworzenia wiązania oktet posiadają pierwiastki

grupy 1 i 2
bloku d
grup głównych
grupy 18

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl