Ilość pytań: 19/19
Pytanie 472

Charakter zasadowy tlenków wraz ze wzrostem liczby atomowej na ogół

rośnie w grupie
maleje w okresie
nie zmienia się w okresie, ale rośnie w grupie
rośnie w okresie
maleje w grupie

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.