Ilość pytań: 20/20
Pytanie 2423

Przeprowadzono doświaczenie przedstawione na schemacie.
NaH + fenoloftaleina

Zaobserwowano

zmianę barwy fenoloftaleiny tylko w probówce II
zmianę barwy fenoloftaleiny tylko w probówce I
zmianę barwy fenoloftaleiny w obu probówkach
brak zmiany barwy fenoloftaleiny w obu probówkach

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2024Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.