Ilość pytań: 19/19
Pytanie 2424

Podczas reakcji przedstawionej schematem
NaH + H2O

nie powstają żadne jony
powstają jony H+
wydziela się tlen
powstają jony OH
wydziela się wodór

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2021Chem24.pl