Ilość pytań: 19/19
Pytanie 1172

Zaznacz zdania prawdziwe dotyczące nadtlenków

Nadtlenki to związki nietrwałe.
Nadtlenki powstają z połączenia tlenku z tlenem.
W cząsteczce nadtlenku występuje wiązanie -O-O-, czyli mostek tlenowy.
W cząsteczce nadtlenku występuje trwałe wiązanie -O-O-.
30-procentowy roztwór H2O2 to woda utleniona

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2021Chem24.pl