Ilość pytań: 20/20
Pytanie 452

Zaznacz szeregi, w których są tylko wzory tlenków kwasowych.

SO3, SO2, P2O3
N2O5, CO2, K2O
CaO, CO2,  SO2
Cl2O7, N2O7, P2O3

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.