Ilość pytań: 19/19
Pytanie 470

Zaznacz określenia pasujące do tlenków CO2, SO2, ClO2.

Nie ulegają reakcjom z wodę, ale rozpuszczają się w niej
Są to tlenki kwasowe.
Mają wiązania kowalencyjne.
Mogą być cieczami, gazami lub ciałami stałymi.
Należą do grupy tlenków obojętnych.

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.