Ilość pytań: 21/21
Pytanie 80

Rysunek przedstawia schemat procesu rozdzielania mieszaniny.

 Rozdzielanie mieszanin sączenie

Zaznacz, które mieszaniny można rodzielić tą metodą.

woda z olejem
sól z piaskiem
woda z rozpuszczonym cukrem
siarka z opiłkami żelaza
woda z piaskiem

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl