Ilość pytań: 21/21
Pytanie 707

Aby można było rozdzielić mieszaniną kredy i wody za pomocą dekantacji wcześniej należy przeprowadzić proces

sedymentacji
sączenia
destylacji
rozdzielania
rozpuszczania

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl