Ilość pytań: 21/21
Pytanie 1460

Zaznacz mieszaninę, którą można rozdzielić w rozdzielaczu.

opiłki żelaza + piasek
kreda + olej
woda + cukier
woda + piasek
woda + olej

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2020Chem24.pl