Ilość pytań: 21/21
Pytanie 81

Zaznacz doświadczenie, podczas którego zachodzi sedymentacja.

mieszaninę dwóch cieczy powoli się ogrzewa
sproszkowany węgiel zmieszany z wodą przelewa się przez filtr
mieszaninę oleju z wodą rozdziela się w rozdzielaczu
opiłki żelaza są wyciągane przez magnes z mieszaniny z siarką
drobny piasek zmieszany z wodą opada na dno naczynia

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.