Ilość pytań: 21/21
Pytanie 1834

Zaznacz szereg, w którym znajdują się tylko mieszaniny niejednorodne.

sól z pieprzem, opiłki żelaza z siarką, woda z piaskiem
woda mineralna, siarka z wodą, woda morska
powietrze, woda z cukrem, groch z piaskiem

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2024Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.