Ilość pytań: 11/11
Pytanie 129

Zaznacz opis, który dotyczy siarki.

Żółta, krucha, nie przewodzi prądu elektrycznego, stała.
Żółta, stała, twarda, kowalna.
Dobrze przewodzi ciepło, kowalna, srebrzysta.
Srebrzysta, ciekła, przewodzi prąd elektryczny.

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl