Ilość pytań: 11/11
Pytanie 82

Zaznacz zdanie prawdziwe.

Materia zbudowana jest z substancji.
Substancje zbudowane są z materii.

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2020Chem24.pl