Ilość pytań: 14/14
Pytanie 2089

Zaznacz nazwę substancji o najniższej temperaturze wrzenia.

nazwa substancji temperatura wrzenia oC
azot -196
ołów 1750
tlen -163
rtęć 357

 

rtęć
azot
tlen
ołów

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.