Ilość pytań: 11/11
Pytanie 293

Sól i cukier po zmieleniu wyglądają bardzo podobnie - jest to biały proszek.

Zaznacz właściwości soli i cukru, które należy zbadać, aby odróżnić te dwie substancje.

masa
temperatura topnienia
kształt
gęstość
barwa

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.