Ilość pytań: 14/14
Pytanie 647

Zaznacz właściwości wody.

Ma charakterystyczny zapach
Jest dobrym rozpuszczalnikiem wielu substancji
Występuje w przyrodzie w 3 stanach skupienia
Ma lekko niebieskawą barwę
Wrze w temperaturze 100oC.

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2024Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.