Ilość pytań: 11/11
Pytanie 1407

Wskaż prawidłowe właściwości miedzi.

krucha
kowalna i ciągliwa
barwa czerwona
dobry przewodnik ciepła
słabo przewodzi prąd elektryczny

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2021Chem24.pl