Ilość pytań: 11/11
Pytanie 2091

Siarka ma barwę żółtą, jest krucha, nie przewodzi prądu elektrycznego, jej gęstość wynosi 2g/cm3.

W powyższym opisie dla siarki określono

własności fizyczne i własności chemiczne
tylko własności fizyczne
tylko własności chemiczne

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.