Ilość pytań: 11/11
Pytanie 82

Zaznacz zdanie prawdziwe.

Substancje zbudowane są z materii.
Materia zbudowana jest z substancji.

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl