Ilość pytań: 14/14
Pytanie 1173

K2O reaguje

z tlenkiem węgla(IV)
z wodą
kwasem siarkowym(VI)
wodorotlenkiem wapnia
tlenkiem węgla(II)

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2020Chem24.pl