Ilość pytań: 14/14
Pytanie 96

Na podstawie podanych niżej równań reakcji określ charakter tlenku siarki(VI)

SO3 + HCl -> reakcja nie zachodzi;
SO3 + CaO -> CaSO4

Tlenek siarki(VI) ma charakter

kwasowy
amfoteryczny
obojętny
zasadowy

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.