Ilość pytań: 26/26
Pytanie 1646

Aby uzyskać oktet elektronowy atom fosforu pobiera dodatkowe elektrony i wtedy ma taką samą konfigurację elektronową, jak gaz szlachetny.

Zaznacz symbol chemiczny tego gazu.

Ne
Xe
Kr
He
Ar

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.