Ilość pytań: 25/25
Pytanie 2179

Zaznacz ilość elektronów, które musi uwspólnić atom azotu, aby utworzyła się cząsteczka amoniaku.

5
3
4
1
2

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl