Ilość pytań: 25/25
Pytanie 222

Zaznacz wzory cząsteczek, w których występują wiązania kowalencyjne niespolaryzowane.

NaCl
CO2
Br2
H2O
O2

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2020Chem24.pl