Ilość pytań: 25/25
Pytanie 1645

Zaznacz ilość elektronów, jaką potrzebuje atom siarki, aby uzyskać oktet elektronowy.

2
1
3
16
8

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl