Ilość pytań: 26/26
Pytanie 1400

Jeśli w atomie znajduje się tylko jedna powłoka elektronowa, to uzyska on trwałą konfigurację elektronową, gdy na tej powłoce będzie

8 elektronów
10 elektronów
2 elektrony
6 elektronów
1 elektron

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.