Ilość pytań: 22/22
Pytanie 2407

Reakcja zachodzi zgodnie z równaniem

N2O4(g) ⇄ 2NO2(g)   ΔH>0

Zaznacz parę czynników, które zwiększą wydajność reakcji.

obniżenie temperatury, wzrost ciśnienia
wzrost temperatury, wzrost ciśnienia
obniżenie temperatury, obniżenie ciśnienia
wzrost temperatury, obniżenie ciśnienia

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2024Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.