Ilość pytań: 9/9
Pytanie 1117

Fenoloftaleina przybiera barwę malinową w roztworach o odczynie

zasadowym
kwasowym
obojętnym

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl