Ilość pytań: 9/9
Pytanie 1128

W roztworach o odczynie zasadowym papierek wskaźnikowy przybiera barwę

malinową
żółtą
czerwoną
zieloną

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl