Ilość pytań: 21/21
Pytanie 442

Zaznacz cząstkę o najmniejszej masie.

neutron
elektron
proton

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl