Ilość pytań: 21/21
Pytanie 199

Zaznacz nazwy cząstek, które znajdują się w jądrze atomowym.

protony
neutrony
elektrony

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2020Chem24.pl