Ilość pytań: 21/21
Pytanie 202

Cząstką elementarną, która nie posiada ładunku elektrycznego jest

proton
neutron
elektron
jądro atomowe
atom

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl