Ilość pytań: 21/21
Pytanie 199

Zaznacz nazwy cząstek, które znajdują się w jądrze atomowym.

protony
elektrony
neutrony

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2021Chem24.pl