Ilość pytań: 18/18
Pytanie 1949

Zaznacz sposób, w jaki można wydzielić tlen rozpuszczony w wodzie.

sączenie
sedymentacja
dodanie wody
oziębienie roztworu
ogrzanie roztworu

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl