Ilość pytań: 18/18
Pytanie 238

Rozpuszczalność w wodzie określona dla danej temperatury i ciśnienia jest to

zdolność substancji do rozpuszczania w wodzie
proces otrzymywania roztworu z poszczególnych składników
maksymalna ilość substancji, zawarta w 100g roztworu nasyconego
maksymalna ilość substancji, jaką można rozpuścić w 100g wody

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.