Ilość pytań: 18/18
Pytanie 955

Zaznacz czynniki, od których zależy rozpuszczalność substancji  w wodzie.

szybkość mieszania podczas rozpuszczania
temperatura wody
stopień rozdrobnienia substancji
rodzaj substancji

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.