Ilość pytań: 18/18
Pytanie 956

Rozpuszczalność octanu sodu wynosi 130g/100g wody w temp. 40oC.

W tej temp. w 200g wody można maksymalnie rozpuścić

65 g octanu sodu
130 g octanu sodu
260 g octanu sodu

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl