Ilość pytań: 18/18
Pytanie 2227

Zaznacz wzór substancji, której jest najwięcej w 200g jej nasyconego roztworu w temp. 30oC.

NaCl
NH4Cl
CuSO4
KI

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl