Ilość pytań: 17/17
Pytanie 1094

Rozpuszczalność cukru w wodzie wynosi 204g/100g w temp.20oC.

Do 100g wody w temp.20oC dodano 204g cukru a następnie temperaturę roztworu podniesiono do 60oC.

Zaznacz prawidłowe określenia odnoszące się do temperatury 60oC.

otrzymano roztwór nienasycony
rozpuszczalność cukru zwiększyła się
rozpuszczalność cukru zmniejszyła się
otrzymano roztwór nasycony

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2020Chem24.pl