Ilość pytań: 22/22
Pytanie 271

Mniej jonów H+ niż jonów OH jest w roztworze o pH

8
6
5
7

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl