Ilość pytań: 22/22
Pytanie 274

Do roztworu dodano kroplę fenoloftaleiny. Roztwór pozostał bezbarwny.

Roztwór ten może mieć pH

13
7
4
8

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2021Chem24.pl