Ilość pytań: 22/22
Pytanie 657

Zaznacz nazwy wskaźników, którymi można odróżnić wodę od roztworu kwasu.

oranż metylowy
fenoloftaleina
papierek wskaźnikowy

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2021Chem24.pl