Ilość pytań: 13/13
Pytanie 988

-COO- to grupa

aminowa
karboksylowa
estrowa
wodorotlenowa

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2020Chem24.pl