Ilość pytań: 13/13
Pytanie 1249

Zaznacz wzory związków, które należą do alkoholi

C3H7NH2
C2H5-COOH
HCOOH
CH3-OH
C3H5(OH)3

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2021Chem24.pl