Ilość pytań: 13/13
Pytanie 526

Zaznacz nazwę zwyczajową związku o wzorze HCOOH.

kwas mrówkowy
glicerol
kwas octowy
metanol

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl