Ilość pytań: 14/14
Pytanie 367

Co to za pierwiastek X, którego jon X3+, ma następującą konfigurację elektronową:

1s2  2s2 2p6 3s2 3p6 3d5

żelazo
nikiel
wanad
miedź

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl