Ilość pytań: 14/14
Pytanie 1322

Wśród elektronów opisanych konfiguracją 3d6 znajduje się

5 elektronów niesparowanych
6 elektronów niesparowanych
4 elektrony niesparowane
2 elektrony niesparowane
3 elektrony niesparowane

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.