Ilość pytań: 14/14
Pytanie 2420

Zaznacz symbole pierwiastków, których atomy mają więcej niż 3 elektrony na powłoce M.

S
Br
Si
K
Mg

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2020Chem24.pl