Ilość pytań: 25/25
Pytanie 2061

Zaznacz wzory kwasów mocnych.

HNO2
HBr
HClO3
HNO3
H2CO3

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2020Chem24.pl