Ilość pytań: 25/25
Pytanie 2421

Zaznacz, co zaobserwowano w doświadczeniu przedstawionym na schemacie.
HCl + H2O

bąbelki wydzielającego się gazu
rozgrzanie zawartości probówki
zmiana barwy z czerwonej na żółtą
zmętnienie roztworu
zmiana barwy z żółtej na czerwoną

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.