Ilość pytań: 25/25
Pytanie 2053

Zaznacz prawidłowy wzór związku, który jest uzupełnieniem równania reakcji rozkładu zapisanej równaniem

H2SO3 → ................ + H2O

SO2
S3O
S2O3
SO
SO3

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl