Ilość pytań: 25/25
Pytanie 1782

Zaznacz prawidłową nazwę związku o wzorze HClO4.

kwas chlorowy
kwas chlorowodorowy(VII)
kwas chlorowy (VII)
kwas chlorowodorowy(IV)
kwas chlorowy(IV)

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.