Ilość pytań: 25/25
Pytanie 2058

Zaznacz szereg, w którym kwasy uporządkowane są wg wzrastającej mocy.

HClO, HClO2, HClO3
HClO, HClO3, HClO2
HClO2, HClO, HClO3
HClO3, HClO2, HClO

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2024Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.