Ilość pytań: 25/25
Pytanie 2050

Zaznacz prawidłowy wzór tlenku, który w reakcji z wodą utworzy kwas chlorowy(I) HClO.

Cl2O5
Cl2O
ClO
ClO2
Cl2O3

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl