Ilość pytań: 12/12
Pytanie 1026

W reakcjach utleniania-redukcji pierwiastek, który występuje na swoim najniższym stopniu utlenienia

może być utleniaczem
może być reduktorem
może być reduktorem lub utleniaczem
może się zredukować
może się utlenić

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2024Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.