Ilość pytań: 12/12
Pytanie 1019

W reakcji utleniania-redukcji utleniacz

utlenia się i zwiększa swój stopień utlenienia
redukuje się i zwiększa swój stopień utlenienia
redukuje się i zmniejsza swój stopień utlenienia
utlenia się i zmniejsza swój stopień utlenienia

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl