Ilość pytań: 12/12
Pytanie 1014

W reakcji utleniania-redukcji atom, który pobiera elektron

zawsze podwyższa swój stopień utlenienia
zawsze obniża swój stopień utlenienia
może obniżyć lub podwyższyć swój stopień utleniania
musi mieć stopień utlenienia równy 0

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.