Ilość pytań: 12/12
Pytanie 1013

W reakcji utleniania-redukcji atom, który oddaje elektron

jest reduktorem a sam się utlenia
jest reduktorem i sam się redukuje
jest utleniaczem i sam się utlenia
jest utleniaczem a sam się redukuje

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2024Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.