Ilość pytań: 12/12
Pytanie 1028

W reakcjach utleniania-redukcji elektrony przenoszą się

od utleniacza do reduktora
od reduktora do utleniacza

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl