Ilość pytań: 15/15
Pytanie 392

Do roztworu metanolu dodano kroplę fenoloftaleiny.
Zaznacz obserwacje w tym doświadczeniu.

roztwór zmienił barwę na malinową
roztwór pozostał bezbarwny
roztwór zmienił barwę na szafirową
roztwór zmienił barwę na czerwoną

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2024Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.