Ilość pytań: 15/15
Pytanie 1919

Zaznacz nazwy związku o wzorze C2H5OH .

metanol
glicerol
alkohol metylowy
alkohol etylowy
etanol

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2021Chem24.pl