Ilość pytań: 15/15
Pytanie 392

Do roztworu metanolu dodano kroplę fenoloftaleiny.
Zaznacz obserwacje w tym doświadczeniu.

roztwór pozostał bezbarwny
roztwór zmienił barwę na szafirową
roztwór zmienił barwę na malinową
roztwór zmienił barwę na czerwoną

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl