Ilość pytań: 15/15
Pytanie 343

 

Zaznacz prawidłowe nazwy produktów reakcji
C2H5OH + 3O2 → 2CO2 + 3H2O

 

tlenek węgla(II)
woda
tlenek węgla(IV)
alkohol etylowy
tlen

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.