Ilość pytań: 15/15
Pytanie 414

Zaznacz prawidłowe współczynniki w równaniu reakcji spalania etanolu

...C2H5OH + ...O2 → ...CO2 + ...H2O

2...2...1...3
1...3...2...3
2...2...1...2
5...2...2...3

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl