Ilość pytań: 15/15
Pytanie 1921

Propano-1,2,3-triol to nazwa jednego z alkoholi polihydroksylowych.

Zaznacz inną nazwę tego alkoholu.

metanol
propanol
butanol
glicerol
etanol

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.