Ilość pytań: 7/7
Pytanie 2462

Im bardziej na lewo (im wyżej) położony jest metal w szeregu aktywności tym jest silniejszym ...................... w reakcjach redoks.

reduktorem
utleniaczem

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl