Ilość pytań: 7/7
Pytanie 2461

W szeregu aktywności metale są ułożone wg ........................... zdolności do tworzenia kationów.

malejącej
wzrastającej

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl