Ilość pytań: 7/7
Pytanie 2464

Zaznacz symbole metali, podczas których powstaje wodór w reakcji z kwasem azotowym(V).

Zn
Bi
K
Cu
Sn

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2021Chem24.pl