Ilość pytań: 13/13
Pytanie 473

Wartościowość grupy wodorotlenowej w wodorotlenkach jest

 

zawsze równa I
zawsze równa II
zależna od budowy cząsteczki
zależna od rodzaju wodorotlenku
zależna od wartościowości metalu

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.