Ilość pytań: 13/13
Pytanie 1198

Zaznacz schemat reakcji, w wyniku której powstanie wodorotlenek żelaza(III). 

siarczan(VI) żelaza(III) + wodorotlenek żelaza(II)
tlenek żelaza(III) + wodorotlenek litu
żelazo + tlen + wodorotlenek wapnia
chlorek żelaza(III) + wodorotlenek sodu
bromek żelaza(II) + wodorotlenek potasu

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2024Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.