Ilość pytań: 13/13
Pytanie 474

Zaznacz wzory tlenków, które reagując z wodą utworzą wodorotlenki.

SO2
Na2O
SiO2
CaO
ZnO

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2020Chem24.pl