Ilość pytań: 13/13
Pytanie 443

Zaznacz, które z wymienionych wodorotlenków można otrzymać w reakcji metalu z wodą oraz tlenku metalu z wodą.

Fe(OH)3
Ca(OH)2
KOH
Cu(OH)2

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2021Chem24.pl