Ilość pytań: 13/13
Pytanie 461

Ilość grup wodorotlenowych w wodorotlenkach jest

równa ilości atomów metalu
zawsze równa 1
zależna od budowy cząsteczki
równa wartościowości metalu

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl