Ilość pytań: 11/11
Pytanie 487

W wyniku reakcji metalu z  niemetalem powstaje 

sól kwasu beztlenowego i wodór
tylko sól tlenowego
sól kwasu tlenowego i woda
tylko sól beztlenowego
sól kwasu beztlenowego lub tlenowego w zależności od rodzaju niemetalu

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.