Ilość pytań: 11/11
Pytanie 485

Siarczan(VI) sodu i woda może powstać w reakcji

kwasu i metalu aktywnego
kwasu i zasady
kwasu i metalu mało aktywnego
kwasu i tlenku metalu
kwasu i tlenku niemetalu

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2024Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.