Ilość pytań: 11/11
Pytanie 489

Reakcja przebiegająca zgodnie ze schematem:

KOH + SO2 → ......................

doprowadzi do utworzenia:

siarczanu(VI) potasu i tlenku potasu
siarczanu(IV) potasu i wodoru
siarczanu(IV) potasu i wody
siarczanu(VI) potasu i wody

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.