Ilość pytań: 11/11
Pytanie 486

W wyniku reakcji tlenku zasadowego z kwasem powstaje

 

woda
wodór
zasada
sól
kwas

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2021Chem24.pl