Ilość pytań: 11/11
Pytanie 446

Zaznacz wzory kwasów, które mogą tworzyć wodorosole.

H2SO2
HCl
H2S
HNO3
H3PO4

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2020Chem24.pl