Ilość pytań: 11/11
Pytanie 488

W wyniku reakcji przebiegającej wg schematu

CaO + HNO3 → ......................

powstanie:

azotan(III) wapnia i woda
azotan(III) wapnia i wodór
azotan(V) wapnia i wodorotlenek wapnia
azotan(V) wapnia i wodór
azotan(V) wapnia i woda

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl