Ilość pytań: 12/12
Pytanie 528

Zaznacz nazwę zwyczajową związku o wzorze CH3COOH.

kwas mrówkowy
metanol
gliceryna
kwas octowy

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl