Ilość pytań: 12/12
Pytanie 314

Zaznacz prawidłową nazwę grupy związków, w których wystepuje grupa funkcyjna o wzorze -OH.

estry
alkohole
kwasy karboksylowe
węglowodory

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl