Ilość pytań: 12/12
Pytanie 1711

Zaznacz prawidłowy wzór etanolu.

CH3COOH
CH3OH
C3H5(OH)3
C2H5OH

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2020Chem24.pl