Ilość pytań: 23/23
Pytanie 2580

Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na schemacie

Określ barwę roztworów po zakończeniu doświadczenia.

W obu probówkach jest brunatny.
W obu probówkach jest bezbarwny.
W probówce I jest brunatny, w II - bezbarwny.
W probówce I jest bezbarwny, w II - brunatny.

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2024Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.