Ilość pytań: 27/27
Pytanie 1836

W cząsteczkach alkanów między atomami węgla występują

tylko wiązania potrójne
tylko wiązania podwójne
jedno wiązanie potrójne a pozostałe pojedyncze
tylko wiązania pojedyncze
jedno wiązanie podwójne a pozostałe pojedyncze

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.