Ilość pytań: 18/18
Pytanie 1745

Zaznacz wzór butynu.

C5H8
C5H10
C4H10
C4H6
C4H8

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl