Ilość pytań: 18/18
Pytanie 1059

Zaznacz nazwy atomów, które są obecne w cząsteczkach wszystkich węglowodorów.

siarka
azot
tlen
węgiel
wodór

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2020Chem24.pl