Ilość pytań: 27/27
Pytanie 1671

W cząsteczkach alkinów między atomami węgla

są tylko wiązania pojedyncze
jest 1 wiązanie potrójne
są 3 wiązania potrójne
nie ma wiązań podwójnych ani potrójnych
są tylko wiązania potrójne

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl