Ilość pytań: 27/27
Pytanie 1744

Zaznacz wzór sumaryczny propenu.

C4H8
C4H6
C3H8
C3H4
C3H6

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl