Ilość pytań: 17/17
Pytanie 172

W reakcjach egzoenergetycznych

przepowadza się reakcje syntezy
następuje wydzielenie energii w postaci światła i ciepła
trzeba dostarczyć energii w postaci ciepła
następuje rozkład związków chemicznych na pierwiastki

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.