Ilość pytań: 20/20
Pytanie 1180

Pasywacja polega na

gwałtownej reakcji pierwiastka z tlenem z wydzieleniem energii cieplnej
powolnym, samorzutnym przejściu całego pierwiastka w tlenek
reakcji tlenku z mocnym kwasem
powolnym powstawaniu cienkiej warstwy tlenku na niektórych metalach

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.