Ilość pytań: 20/20
Pytanie 354

Sole powstają w reakcji tlenku zasadowego

z wodą
z metalem
z tlenkiem kwasowym
z zasadą
z kwasem

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2021Chem24.pl