Ilość pytań: 17/17
Pytanie 616

Zaznacz źródła tlenku węgla(IV) w przyrodzie

wybuchy wulkanów
przemysł
kopalnie węgla
ocieplenie klimatu
procesy spalania

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2020Chem24.pl