Ilość pytań: 17/17
Pytanie 601

Zaznacz prawidłowy przebieg reakcji przedstawionej na schemacie.
reakcje chemiczne gimnazjum

tlenek magnezu → tlen + magnez
magnez + tlen → tlenek magnezu

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl