Ilość pytań: 17/17
Pytanie 616

Zaznacz źródła tlenku węgla(IV) w przyrodzie

przemysł
wybuchy wulkanów
procesy spalania
kopalnie węgla
ocieplenie klimatu

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2021Chem24.pl