Ilość pytań: 17/17
Pytanie 1574

Zaklasyfikuj poniższe zdania do odpowiednich kategorii.

A. Pod wpływem tlenku węgla(IV) woda wapienna mętnieje.

B. Tlenek węgla(IV) reaguje z wodą wapienną.

A. wniosek B. wniosek
A. obserwacja B. wniosek
A. obserwacja B. obserwacja
A. wniosek B. obserwacja

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2024Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.