Ilość pytań: 17/17
Pytanie 2125

Zaznacz nazwę reakcji, która umożliwia wykrycie danej substancji chemicznej.

reakcja rozkładu
reakcja charakterystyczna
reakcja wymiany
reakcja fotosyntezy
reakcja analizy

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl