Ilość pytań: 17/17
Pytanie 1562

Zaznacz reakcję charakterystyczną dla tlenku węgla(IV).

zgaszenie palącego się łuczywka
zapalone łuczywko powoduje wybuch
zapalenie się żarzącego się łuczywka
reakcja z magnezem
mętnienie wody wapiennej

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.