Ilość pytań: 22/22
Pytanie 1747

Zaznacz brakujący wzór węglowodoru w równaniu reakcji

........... + 6O2 → 4CO2 + 4H2O

C3H6
C4H8
C4H6
C4H10
C3H8

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2020Chem24.pl