Ilość pytań: 22/22
Pytanie 1517

W reakcji przedstawionej równaniem

n CH2=CH2 → -[−CH2−CH2−]–n  

etylen jest

merem
monomerem
produktem polimeryzacji
polimerem

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl