Ilość pytań: 22/22
Pytanie 1452

Zaznacz, które z podanych schematów reakcji są reakcjami przyłączania.

A. CH2=CH2 + Br2 → ..............
B. CH2=CH2 + O2 → ...............
C. CH2=CH2 + H2 → ...............
D. CH3−CH3 + O2 → ................
E. CH3−CH3 + Br2 → ................

D.
B.
A.
C.
E.

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2021Chem24.pl