Ilość pytań: 23/23
Pytanie 1452

Zaznacz, które z podanych schematów reakcji są reakcjami przyłączania.

A. CH2=CH2 + Br2 → ..............
B. CH2=CH2 + O2 → ...............
C. CH2=CH2 + H2 → ...............
D. CH3−CH3 + O2 → ................
E. CH3−CH3 + Br2 → ................

A.
D.
C.
B.
E.

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.