Ilość pytań: 22/22
Pytanie 1754

Zaznacz wzory związków, które dodane do wody bromowej spowodują jej odbarwienie.

C5H12
C5H10
C3H8
C3H4

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2021Chem24.pl