Powrót
Zadanie ID:142

Dobierz współczynniki w równaniu metodą bilansu jonowo-elektronowego.

H2S + NO3  + H+ →  S8 + NO + H2OZadanie ID:143

Dobierz współczynniki metodą bilansu jonowo-elektronowego

...Mn2+ + ...BiO3  + ...H+ → ...MnO4  + ...Bi3+ + ...H2OZadanie ID:144

Dobierz współczynniki metodą bilansu jonowo-elektronowego

.....SO2 + .....H2O + .....IO3 → .....SO42– +  .....H3O+ + .....I2Zadanie ID:145

Dobierz współczynniki w równaniu metodą bilansu elektronowego
MnO4 + H2S + H+ → Mn2+ + S8 + H2OZadanie ID:273

Napisz równanie reakcji przebiegającej w środowisku zasadowym przebiegającej wg schematu
Al + NO3 → NH3 + [Al(OH)4]
Wspólczynniki w równaniu dobierz stosując bilans jonowo-elektronowy.

Napisz połówkowe równania procesu utleniania i redukcji.
Utlenianie: ...............................................................................

Redukcja: ................................................................................

Równanie reakcji: ....................................................................

źródło: M.Hein, S.Arena, Foundations of College Chemistry, p.435Zadanie ID:480

  Metodą bilansu jonowo-elektronowego wyznacz współczynniki w podanym równaniu i napisz połówkowe równanie utleniania i redukcji.

...Cr2O72– + ...SO32– + ...H+ → ...Cr3+ + ...SO42– + ...H2O

Utlenianie: .....................................................

Redukcja: ......................................................Zadanie ID:563
Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji i napisz wzory związków lub jonów, które pełnią rolę utleniacza i reduktora.
 
Cu2S + NO3 + H+→ Cu2+ + S + NO + H2O

Utleniacz: ........................................

Reduktor: ........................................Zadanie ID:620

Za pomocą bilansu jonowo-elektronowego uzgodnij wzspółczynniki w równaniu reakcji

...Ce4+ + ...AsO33-  +  ...H2O → ...Ce3+ + ...AsO43-  +  ...H+   

oraz napisz równania procesu utleniania i procesu redukcji.

Utlenianie: .................................................................

Redukcja: ...................................................................Zadanie ID:831

Uzgodnij współczynniki równania reakcji metodą bilansu elektronowego  i napisz wzory związków lub jonów, które pełnią rolę utleniacza i reduktora.
Mn2+ + PbO2 + H+→ MnO4 + Pb2+ + H2O

Utleniacz: ........................................

Reduktor: ........................................Zadanie ID:864

Metodą bilansu jonowo-elektronowego dobierz współczynniki stechiometryczne w równaniu

…KMnO4 + …HCl → …KCl + …Cl2 + …MnCl2 …H2O

Napisz równania procesów redukcji i utleniania z uwzględnieniem elektronów.

Równanie procesu redukcji .............................................................

Równanie procesu utleniania .........................................................Zadanie ID:916

Dobierz współczynniki metodą bilansu jonowo-elektronowego
MnO2 + OH + O2 → MnO4–2 + H2OZadanie ID:922

Dobierz współczynniki metodą bilansu elektronowego
Zn + NO3 + OH → ZnO22– + NH3 + H2OZadanie ID:925

Przedstaw połówkowe równania utleniania i redukcji i zbilansuj metodą elektronową równanie reakcji
...Zn + ...H+ + ...SO42– → ...S2– + ...Zn2+ + ...H2O

Utlenianie: ...........................................

Redukcja: ............................................


Zadanie ID:932

Uzgodnij współczynniki równania reakcji metodą bilansu elektronowego  i napisz wzory jonów, które pełnią rolę utleniacza i reduktora.

MnO4 + Cl + H+ → Mn2+ + Cl2 + H2O

Utleniacz: ........................................

Reduktor: ........................................Zadanie ID:2266 Wyznacz współczynniki w podanym równaniu metodą bilansu elektronowego.

.....Se + .....KOH → .....K2Se + .....K2SeO3 + .....H2OPowrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl