Powrót
Zadanie ID:458

2016 S / Zadanie 2. (1 pkt)
Wpisz do tabeli wartości trzech liczb kwantowych, które opisują stan kwantowo-mechaniczny elektronów podpowłoki 3d.

Liczby kwantowe główna, n poboczna, l magnetyczna, ml
Wartości liczb kwantowych              


Zadanie ID:809

2012 / Zadanie 2. (1 pkt)
Pewien orbital atomowy opisują liczby kwantowe o następujących wartościach:
główna liczba kwantowa n = 4
poboczna liczba kwantowa l = 2
magnetyczna liczba kwantowa ml = 0
Uzupełnij poniższe zdanie, wybierając symbol podpowłoki, do której należy ten orbital, oraz maksymalną liczbę elektronów na tej podpowłoce. Podkreśl wybrany symbol podpowłoki i liczbę elektronów.

Opisany orbital należy do podpowłoki ( 4s / 4p / 4d / 4f ), na której maksymalna liczba elektronów wynosi ( 2 / 6 / 10 / 14 ).Zadanie ID:815

2014 / Zadanie 6. (1 pkt)
W stanie podstawowym atom galu ma jeden niesparowany elektron.

Uzupełnij zdania. Wybierz i podkreśl symbol typu podpowłoki oraz wartość głównej i pobocznej liczby kwantowej spośród podanych w nawiasach.

Niesparowany elektron atomu galu w stanie podstawowym należy do podpowłoki typu (s / p / d).
Główna liczba kwantowa n opisujuca stan tego elektronu wynosi (2 / 3 / 4), a poboczna liczba kwantowa l jest równa (0 / 1 / 2 / 3).Zadanie ID:818

2015 / Zadanie 4. (1 pkt)
Uzupełnij poniższą tabelę − wpisz wszystkie wartości wymienionych w niej liczb kwantowych, które opisują stan elektronów podpowłoki 3d.

Liczba kwantowa Wartość lub wartości
główna, n  
poboczna (orbitalna), l  
magnetyczna, m  


Zadanie ID:1749

2020 S / Zadanie 4. (1 pkt)
Uzupełnij tabelę – wpisz wartości liczb kwantowych: głównej n, pobocznej (orbitalnej) l oraz magnetycznej m, opisujących stan niesparowanego elektronu w atomie potasu w stanie podstawowym.

Wartości liczby kwantowej
głównej n pobocznej l magnetycznej m
     


Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl