Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zadanie ID:895

W naczyniu o pojemności 1dm3 umieszczono 1 mol metanu i 1 mol chloru i zainicjowano reakcję, która przebiegła zgodnie z równaniem

CH4(g) + Cl2(g) → CH3Cl(g) + HCl(g)

Oblicz stężenie chloru, jaka pozostała w naczyniu po 2 minutach reakcji, jeśli przebiegała ona ze średnią szybkością 2,5•10−3 mol•dm−3•s−1 .Zadanie ID:911

W reaktorze o pojemności 1dm3 umieszczono 1 mol wodoru i 1 mol chloru i zainicjowano reakcję, która przebiegła zgodnie z równaniem

H2(g) + Cl2(g) → 2HCl(g)

W czasie pierwszej minuty reakcja przebiegła ze średnią szybkością 0,01 mol•dm−3•s−1. Po 2 minutach reakcji w reaktorze pozostało 0,1 mola chloru.

Oblicz średnią szybkość reakcji w drugiej minucie przebiegu reakcji.

 Zadanie ID:912

W naczyniu o pojemności 5dm3 umieszczono 4 mole jodowodoru i zainicjowano reakcję, która przebiegła zgodnie z równaniem

2HI(g) → H2(g) + I2(g)  
Po 2 minutach od rozpoczęcia reakcji w naczyniu stwierdzono obecność 0,5 mola jodu.

Oblicz średnią szybkość reakcji przebiegającej w ciągu 2 minut. Wynik podaj w postaci wykładniczej z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.Zadanie ID:929

Do reaktora o objętości 1dm3 wprowadzono 0,01 mola H2 i 0,01 mola Cl2 i przeprowadzono reakcję zgodnie z równaniem
H2(g) + Cl2(g) → 2HCl(g)

W drugim eksperymencie do reaktora wprowadzono taką samą ilość wodoru i chloru a następnie zmniejszono jego objętość o 50% i przeprowadzono taką samą reakcję.

Oba eksperymenty prowadzono przez 3 minuty i stwierdzono, że w obu naczyniach przereagowało 90% wodoru.

Oblicz, jak zmieniła się szybkość reakcji w drugim eksperymencie w porównaniu z  pierwszym.Zadanie ID:1950 Stężenie kwasu solnego w reakcji
2Na + 2HCl → 2NaCl + H2
w ciągu 10 minut zmalało z 0,08 mol/dm3 do 0,02 mol/dm3.
Oblicz średnią szybkość tej reakcji chemicznej.


Zadanie ID:2761

Badano szybkość reakcji cynku z kwasem chlorowodorowym.  Do 1 dm3 0,1-molowego roztworu HCl wrzucono próbkę cynku o masie  0,016g.
Wyniki pomiaru masy cynku w czasie trwania reakcji zebrano w tabeli

czas 0s 4s 8s 12s 16s 20s
masa próbki 0,16g 0,14g 0,12g 0,10g 0,08g 0,06g

a) Oblicz średnią szybkość zaniku cynku wyrażoną w g cynku na sekundę.

b) Napisz jonowe równanie reakcji

c) Określ, co dzieje się ze stężeniem jonów H+ w czasie przebiegu reakcji ..............(rośnie/maleje/nie zmienia się)

d) Określ, co dzieje się ze stężeniem jonów Cl w czasie przebiegu reakcji ..............(rośnie/maleje/nie zmienia się)Powrót

Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.