Powrót
Zadanie ID:939

Gęstość żelaza wynosi 7,9g/cm3.

Oblicz masę kostki żelaznej o objętości 15cm3.Zadanie ID:2876

Oblicz objętość srebrnej sztabki, jeśli jej masa wynosi 120g a gęstość 10,5g/cm3 .Zadanie ID:2878

12cm3 glinu ma masę 32,4g.
Oblicz gęstość glinu.Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl