Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zadanie ID:22

Konfiguracja elektronowa elektronów walencyjnych jonu X2+ pewnego pierwiastka jest następująca: 3d2.

a) napisz konfigurację elektronową elektronów walencyjnych atomu tego pierwiastka.

b) napisz schemat klatkowy elektronów walencyjnych atomu tego pierwiastka

c) określ liczbę powłok elektronowych w tym jonie.Zadanie ID:26

Poniżej przedstawiono konfigurację elektronową jonu X3+ pewnego pierwiastka.

 [Ar]3d6

 

a) podaj nazwę tego pierwiastka

.....................................

b) zapisz fragment konfiguracji dotyczący elektronów walencyjnych atomu tego pierwiastka.

.................................

c) określ liczbę niesparowanych elektronów w atomie tego pierwiastka

.................................Zadanie ID:151

Spośród podanych niżej pierwiastków wybierz te, których atomy posiadają 2 niesparowane elektrony i napisz dla nich skróconą konfigurację elektronową.

miedź, węgiel, siarka, cynk, nikiel
 Zadanie ID:239

Napisz skróconą konfigurację elektronową atomu żelaza i  jonów  Fe2+ i Fe3+.

Uzupełnij zdanie
Wiekszą trwłość wykazuje jon ............. (Fe2+ / Fe3+), ponieważ ............................Zadanie ID:244

Napisz konfigurację elektronową dla atomu fosforu.

a) podaj liczbę powłok elektronowych

b) podkreśl w konfiguracji część dotyczącą elektronów walencyjnych

c) określ liczbę niesparowanych elektronówZadanie ID:246

Podaj symbol atomu, którego konfiguracja elektronów walencyjnych jest następująca:

3s[ ↑↓ ]  3p[  ↑↓  |  ↑↓  |  ↑ ]Zadanie ID:643

Podaj symbol pierwiastka, którego atom posiada 4 powłoki elektronowe i 6 niesparowanych elektronów walencyjnych.Zadanie ID:663

Elektrony walencyjne jonu pewnego pierwiastka X2+ mają konfigurację elektronową 3d9.

a) Podaj nazwę tego pierwiastka: ..........................

b) Napisz jego skróconą konfigurację elektronową: ............................Zadanie ID:670

Atom pewnego pierwiastka ma konfigurację

1s22s2 2p63s2 3p64s23d1

a) zapisz tą konfigurację za pomocą konfiguracji powłokowej.

b) podaj ilość elektronów walencyjnych Zadanie ID:674

Atom pewnego pierwiastka ma konfigurację elektronową przedstawioną schematem klatkowym
1s [↑↓]  2s[↑↓]  2p[↑ |↑ |↑ ]
Anion tego pierwiastka ma konfigurację gazu szlachetnego.

Podaj nazwę tego gazu szlachetnego.

Nazwa gazu szlachetnego: .......................................Zadanie ID:676

  Jon X3+ pewnego pierwiastka ma następującą konfigurację elektronową:
1s22s22p63s23p63d5

a) Napisz konfigurację elektronową atomu obojętnego tego pierwiastka i podaj jego nazwę.

b) Określ liczbę powłok elektronowych w obojętnym atomie.

c) Napisz fragment dotyczący konfiguracji elektronów walencyjnych w obojętnym atomieZadanie ID:681

Atom manganu ma konfigurację 1s2 2s22p6 3s23p6 4s2 3d5.

a) Napisz konfigurację elektronową jonów Mn7+ i Mn5+.

Konfiguracja elektronowa jonu Mn7+ ........................................................

Konfiguracja elektronowa jonu Mn5+ ........................................................

b) Określ liczbę powłok elektronowych w jonach  Mn7+ i Mn5+.

Liczba powłok elektronowych .................

c) Określ ilość niesparowanych elektronów w obu jonach.

Ilość niesparowanych elektronów w Mn7+: ...........

Ilość niesparowanych elektronów w Mn5+: ...........Zadanie ID:756

   Jon X2– pewnego pierwiastka ma konfigurację elektronową argonu.

Podaj symbol tego pierwiastka.............................

Określ liczbę elektronów walencyjnych w atomie tego pierwiastka ...........................

Napisz konfigurację elektronową jonu X2– w zapisie klatkowym ......................................Zadanie ID:795

Konfiguracja elektronowa jonu X2+ pewnego pierwiastka jest następująca: [Ar]3d5.

Określ:

a) pełną konfigurację elektronową obojętnego atomu tego pierwiastka w stanie podstawowym.

b) nazwę tego pierwiastka

c) liczbę protonów w jonie X2+ tego pierwiastka

 Zadanie ID:1005

Konfiguracja elektronowa elektronów walencyjnych pierwiastka X jest następująca: 4s13d5.

a) napisz, w którym okresie położony jest ten pierwiastek: ......................

b) napisz konfigurację elektronową elektronów walencyjnych jonu X2+ tego pierwiastka: ...................Zadanie ID:1214

Pewnien pierwiastek X należy do bloku energetycznego d i jest położony w 4 okresie. Jego atom ma 11 elektronów walencyjnych, które są rozmieszczone na dwóch powłokach elektronowych a na orbitalu d wszystkie elektrony są sparowane.

a) Podaj nazwę tego pierwiastka ..........................

b) Napisz jego skróconą konfigurację elektronową ...........................

c) Napisz skróconą konfigurację elektronową jonu X2+ ........................Zadanie ID:1815

Dla izotopu 3581Br:

a) Zapisz skróconą konfigurację elektronową.
....................................................................................

b) Zapisz fragment konfiguracji dotyczącej elektronów walencyjnych.
....................................Zadanie ID:1827

Atom pewnego pierwiastka ma 2 elektrony na podpowłoce 4p.

a) Napisz skróconą konfigurację elektronową atomu tego pierwiastka

b) Podaj jego symbol

 Zadanie ID:1828

Dla atomu niklu:

a) Napisz fragment konfiguracji dotyczący elektronów walencyjnych.

b) Określ ilość niesparowanych elektronów w atomie.

c) Napisz fragment konfiguracji elektronowej dotyczący elektronów o najwyższej energii.

d) Podaj blok energetyczny, do którego należy ten pierwiastek

g) podaj liczbę elektronów znajdujących się w rdzeniu atomowymZadanie ID:2132

   Jon X2+ pewnego pierwiastka posiada 24 elektrony.

Napisz symbol tego pierwiastka: ..................................................................................

Napisz konfigurację elektronową tego jonu w zapisie klatkowym

.................................................................................................................................................

Określ liczbę niesparowanych elektronów w jonie tego pierwiastka: .................Zadanie ID:2139

Podaj przyczynę trwałości jonu Mn2+.

Przyczyna trwałości jonu Mn2+: .......................................................
 Zadanie ID:2142

a) Zapisz skróconą konfigurację elektronową atomu 24Cr:
.................................................

b) Zapisz fragment konfiguracji elektronowej i schemat klatkowy dotyczący elektronów walencyjnych atomu chromu.
Konfiguracja elektronowa elektronów walencyjnych ........................
Schemat klatkowy: ..................................................

c) Określ ilość powłok elektronowych w atomie chromu: ............................

d) Napisz skróconą konfigurację elektronową kationu chromu(III)
...........................................Zadanie ID:2236 Jony X2+ i Y mają konfigurację elektronową przedstawioną schematem klatkowym
1s [  ↑↓ ] 2s [  ↑↓ ] 2p [ ↑↓ | ↑↓ | ↑↓ ] 3s [  ↑↓ ] 3p [  ↑↓ | ↑↓ | ↑↓ ]

Podaj symbole atomów, które tworzą jony o takiej konfiguracji elektronowej.

Symbol atomu X: ............ Symbol atomu Y: ............Zadanie ID:2256

Pewien atom posiada konfigurację elektronową powłokową K2L8M11N2:

a) Przedstaw jego konfigurację elektronową podpowłokową

Konfiguracja podpowłokowa ......................................................................

b) określ ilość elektronów walencyjnych.

Ilość elektronów walencyjnych .......

c) podaj liczbę elektronów niesparowanych

Liczba elektronów niesparowanych .....

d) Podaj nazwę pierwiastka.

Nazwa pierwiastka .........................
 Zadanie ID:2632

Elektrony walencyjne pewnego pierwiastka opisane są konfiguracją 4s24p3.

Napisz symbol tego pierwiastka i schemat klatkowy jego elektronów walencyjnych.Zadanie ID:2831

Elektrony walencyjne atomu w stanie wzbudzonym przedstawione są konfiguracją 3s13p6.

Podaj symbol pierwiastka, który zbudowany jest z takich atomów: ................................................

Napisz konfigurację elektronów walencyjnych tego atomu w stanie podstawowym ..................

Napisz konfigurację elektronową rdzenia atomowego atomu tego pierwiastka: ............................Zadanie ID:2834

Po rozmieszczeniu 10 elektronów na poszczególnych podpowłokach otrzymuje się konfigurację elektronową, jaką posiada atom pewnego pierwiastka X, jon jednoujemny pierwiastka Y i jon jednododatni pierwiastka Z.

Napisz symbol pierwiastka X, symbol jonu Y i symbol jonu Z+.

symbol pierwiastka X: ......................................

symbol jonu Y: .................................................

symbol jonu Z+: ..................................................Powrót

Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.