Powrót
Zadanie ID:37

Na podstawie układu okresowego określ dla atomu glinu:

a) liczbę elektronów ............................

b) liczbę elektronów walencyjnych .......

c) liczbę powłok elektronowych ............

d) masę atomową ...............................Zadanie ID:1151

Atom pewnego pierwiastka ma liczbę atomową 50 i liczbę masową 119.

Oblicz ilość neutronów i elektronów w tym atomie.Zadanie ID:1152

Liczba atomowa pewnego pierwiastka X wynosi 26 a liczba masowa 56.

Oblicz ilość elektronów w jonie X2+.Zadanie ID:1579

Dla pierwiastka 168

a) określ liczbę protonów, elektronów i neutronów

liczba protonów .................. liczba elektronów ............. liczba neutronów ..............

b) określ jego położenie w układzie okresowym

grupa .................  okres ........................

c) narysuj model jego atomu

.................................................................

 Zadanie ID:2498

1. Określ położenie w układzie okresowym pierwiastka, którego atomy posiadają 35 protonów.

2. Podaj symbol pierwiastka położonego w okresie 4, którego atomy posiadają 5 elektronów walencyjnych.

3. Podaj symbol pierwiastka, który znajduje się w grupie 14 a jego atom ma 3 powłoki elektronowe.

4. Podaj symbol pierwiastka, którego atomy mają 4 powłoki elektronowe i 7 elektronów walencyjnych.Zadanie ID:2500

Uzupelnij zdania.

1. W elektrycznie obojętnym atomie liczba elektronów jest taka sama, jak liczba ..............

2. Prawie cała masa atomu umieszczona jest w ...................

3. Jądro atomowe ma ładunek dodatni. Jest to spowodowane obecnością w jądrze ................Zadanie ID:2542

W atomie węgla znajduje się 6 protonów, 6 elektronów i 7 neutronów.
Podaj liczbę nukleonów w tym atomie.Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl