Powrót
Zadanie ID:199

   Napisz wzór sumaryczny wodorku selenu.Zadanie ID:1334

Napisz wzory soli o podanych nazwach

a) wodorek wapnia
b) bromek diwodorotlenek glinu
c) wodorosiarczan(VI) potasuZadanie ID:1335

Napisz wzory soli o podanych nazwach

a) diwodorofosforan(V) sodu
b) wodorowęglan potasu
c) wodorowęglan amonuZadanie ID:1339

Napisz wzory soli o podanych nazwach

a) siarczan(VI) sodu-woda(1/10)
b) siarczan(VI) wapnia - woda(2/1)
c) fosforan(V) amonuZadanie ID:1340

Napisz wzory soli o podanych nazwach

a) chlorek wapnia - woda (1/6)
b) chlorek wodorotlenek magnezu
c) wodorosiarczan(VI) wapniaZadanie ID:1342

Napisz wzory soli o podanych nazwach

a) azotan(III) amonu
b) diwodorofosforan(V) magnezu
c) siarczek wapniaZadanie ID:1363

Napisz wzory soli o podanych nazwach

a) siarczan(VI) żelaza((III)
b) dichlorek wodorotlenek glinu 
c) wodorosiarczan(IV) soduPowrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl