Powrót
Zadanie ID:2572

Napisz takie równanie reakcji  tlenku z wodorotlenkiem, aby produktem był siarczan(VI) potasu.Zadanie ID:2603

Napisz równanie reakcji zachodzącej między zasadą a tlenkiem niemetalu, w wyniku której powstaje węglan wapnia.Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl