Powrót
Zadanie ID:850

Oblicz entalpię reakcji
4HCl(g)+O2(g) → 2H2O(g)+2Cl2(g)
wykorzystując energie wiązań:
E Cl-Cl = 243kJ/mol
E O=O =  499kJ/mol
E H-O = 465 kJ/mol
E H-Cl = 432kJ/mol

 Zadanie ID:855

Energie wiązań wynoszą:
N−H  391 kJ/mol,  O=O  495 kJ/mol, N≡N 941 kJ/mol, H–O  463 kJ/mol.

Oblicz efekt energetyczny reakcji:
4 NH3(g) + 3 O2(g) → 2 N2(g) + 6 H2O(g)Zadanie ID:901

Entalpia tworzenia HF wynosi -273kJ/mol.
Energia wiązania H-H wynosi 436kJ/mol.
Energia wiązania H-F wynosi 567kJ/mol.

Oblicz energię wiązania F-F.

Energia wiązania F-F: ........Zadanie ID:903

Oblicz entalpię reakcji
CH3CH=CH + 4,5O2 → 3 CO2 + 3H2O
mając dane

Wiązanie Energia wiązania
C−C 347kJ
C=C 611kJ
C−H 414kJ
C=O 805kJ
O=O 498kJ
O−H 464kJZadanie ID:905

Oblicz ΔH reakcji:

H2C=CH2(g) + H2O(l) → CH3-CH2-OH(l)

na podstawie energii wiązań:

EC=C = 602 kJ/mol  EC−H = 412 kJ/mol EC−C = 338 kJ/mol  
EO−H = 460kJ/mol  EC−O = 345 kJ/mol    

 Zadanie ID:906

Oblicz ΔH reakcji

1. CH4(g) + 2 O2(g) → CO2(g) + 2 H2O(g)

na podstawie energii wiązań

EO=O = 493,6 kJ/mol  EO−H = 460kJ/mol    
EC−H = 412kJ/mol  EC=O = 715 kJ/mol    

 

 Zadanie ID:907

Oblicz ΔH reakcji

H2(g) + I2(g) → 2HI(g)

na podstawie energii wiązań 

EH−I = 294,5 kJ/mol   EH−H = 432,1 kJ/mol  
EI−I = 148,5 kJ/mol    

 Zadanie ID:908

Oblicz  ΔH reakcji 

2H2O(g) → 2H2(g) + O2(g)

na podstawie energii wiązań: 

EO=O = 494kJ/mol   EH−H = 432kJ/mol  
EO−H = 460kJ/mol      

 Zadanie ID:1887

Oblicz entalpię reakcji
2 CH3OH(c) + 3 O2(g) → 2 CO2(g) + 4 H2O(g)

na podstawie energii wiązań
C-H: 413kJ/mol,   C−O: 358kJ/mol,    C=O: 805kJ/mol, 
O=O: 495kJ/mol,   O−H 463kJ/molZadanie ID:1963

Oblicz entalpię reakcji

C(s) + CO2(g) → 2CO(g)

mając dane:
Entalpia sublimacji grafitu C(s) wynosi 719 kJ/mol
Energia wiązania C=O w CO2 wynosi 799 kJ/mol
Energia wiązania C=O w CO wynosi 1077 kJ/molPowrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.