Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zadanie ID:334 W roztworze 0,5-molowego kwasu azotowego(III) stężenie cząsteczek niezdysocjowanych wynosi 0,3 mol/dm3.

Oblicz stężenie jonów wodorowych w tym roztworze.


Zadanie ID:337

W roztworze kwasu fluorowodorowego stężenie jonów fluorkowych wynosi 0,003mol/dm3 przy stopniu dysocjacji 1,2%.

Oblicz stężenie początkowe kwasu fluorowodorowego.Zadanie ID:338 Oblicz stężenie jonów wodorowych w roztworze kwasu siarkowego(VI) o stężeniu 0,2 mol/dm3jeśli α1=100%, α2=10%.


Zadanie ID:639

16   Na podstawie wartości stałych dysocjacji uszereguj podane kwasy wg wzrastającej mocy.

HBrO     K = 2 · 10−9
HCN      K= 7,5 · 10−10
HCNO   K = 1,2 · 10−4Zadanie ID:652

W 1 dm3 roztworu zawiera 2,7g kwasu HCN. W wyniku jego częściowej dysocjacji powstało 1,2·1021 jonów wodorowych.

Oblicz stopień dysocjacji tego kwasu.


 

 Zadanie ID:937

Oblicz stężenia wszystkich reagentów obecnych w roztworze kwasu o wzorze ogólnym HR i stężeniu 0,5 mola/dm3.

Reakcja zachodzi wg równania:

HR(aq) + H2O(aq) ⇔ H3O+(aq) + R (aq)         Ka = 4,6*10-8

 Zadanie ID:993

Oblicz stopień dysocjacji kwasu bromowodorowego, jeśli jego stężenie wynosi 0,5mol/dm3 a stężenie cząsteczek niezdysocjowanych 2*10-4mol/dm3.

 Zadanie ID:995

Oblicz stężenie jonów azotanowych(III) w roztworze kwasu azotowego(III) o stężeniu 0,1 mol/dm3. Stopień dysocjacji wynosi 0,5%.Zadanie ID:1012

Stężenie pewnego kwasu HR wynosi 0,5 mol/dm3. Oblicz stopień dysocjacji tego kwasu, jeśli stężenie cząsteczek zdysocjowanych wynosi 5*10-4 mol/dm3.Zadanie ID:1016

W 0,2-molowym roztworze kwasu cyjanowodorowego stężenie jonów wodorowych wynosi 1,22*10-5 mol/dm3. Oblicz stałą dysocjacji kwasu cyjanowodorowego. Zadanie ID:1038

Sporządzono roztwór amoniaku o stężeniu 0,5 mol/dm3.

Oblicz stężenie jonów amonowych jeśli stała dysocjacji zasadowej amoniaku wynosi 2,6*10-5.Zadanie ID:1039

Stopień dysocjacji 0,1-molowego roztworu kwasu fluorowodorowego wynosi 8%. Oblicz stężenie cząsteczek niezdysocjowanych w tym roztworze.Zadanie ID:2047 Stała dysocjacji 0,2-molowego roztworu kwasu cyjanowodorowego wynosi Ka=7,45·10-10. Oblicz stężenie jonów wodorowych i cyjanowodorowych w tym roztworze.


Zadanie ID:2050 Oblicz stężenie wszystkich jonów w roztworze fosforanu(V) potasu o stężeniu 0,3 mol/dm3, przy założeniu, że sól zdysocjowała całkowicie.


Powrót

Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.