Powrót
Zadanie ID:206

   Przeprowadzono reakcję 5g cynku z kwasem solnym. 
Oblicz objętość wydzielonego wodoru przeliczoną w temp. 10oC pod ciśn. 1100hPa. Stała gazowa R = 83,1dm3·hPa·mol–1·K–1.Zadanie ID:207

   Przeprowadzono reakcję 10g sodu z wodą. 
Oblicz objętość wydzielonego wodoru przeliczoną w temp. 20oC pod ciśn. 1200hPa. Obliczenia wykonuj z dokładnościa do 0,1.
Stała gazowa R = 83,1dm3·hPa·mol–1·K–1.Zadanie ID:228

W wyniku rozkładu 100g NH4NO3 powstało 20 dm3 N2O i woda. Reakcję przeprowadzono w temp. 300K pod ciśnieniem 1100hPa.
Oblicz wydajność reakcji otrzymywania N2O.
Stała gazowa R = 83,14 hPa⋅dm3⋅K-1⋅mol-1.Zadanie ID:819

W wyniku reakcji wodoru z azotem powstało 500g amoniaku.
Oblicz objętości wodoru i azotu, jakie wzięły udział w reakcji, jeśli odmierzono je w temp. 250K i pod ciśnieniem 1100hPa.
R = 83,1dm3·hPa·mol–1·K–1, dokładność obliczeń 0,01.Zadanie ID:1460

1,944 g magnezu przereagowało z kwasem chlorowodorowym z wydajnością 85%.

Oblicz objętość wodoru, jaka wydzieliła się podczas tej reakcji w warunkach temp. 293 K pod ciśnieniem 1020hPa.
Stała gazowa R = 83,1dm3·hPa·mol–1·K–1.Zadanie ID:1492

Azotan(V) amonu w temperaturze 250oC rozkłada się na tlenek azotu(I) i tlenek wodoru. 

Oblicz, ile gramów azotanu(V) amonu należy poddać reakcji rozkładu, aby powstało 5dm3 tlenku azotu(I) mierzonego pod ciśnieniem 1000hPa w temperaturze rozkładu.

Stała gazowa R = 83,1dm3·hPa·mol–1·K–1, M NH4NO3 = 80g/molZadanie ID:2170

Oblicz objętość wodoru wydzielonego w czasie reakcji 20g cynku z kwasem solnym, jeśli reakcja przebiegała w temp.25 ºC i pod ciśnieniem 1010hPa.
R = 83,1dm3·hPa·mol–1·K–1, dokładność obliczeń 0,01.

Objętość wodoru: ....................Zadanie ID:2246

W wyniku prażenia skały wapiennej zawierającej 90% węglanu wapnia otrzymuje się wapno palone, czyli czysty tlenek wapnia. Produktem ubocznym reakcji jest tlenek węgla(IV).
Oblicz ile dm3 tlenku węgla(IV) odmierzonego pod ciśnieniem 900hPa i w temp. 500oC powstaje w wyniku prażenia 150g skały wapiennej.

Stała gazowa R = 83,1dm3·hPa·mol–1·K–1.Zadanie ID:2364

Podczas termicznego rozkładu wodorowęglanu amonu NH4HCO3 powstaje amoniak, tlenek węgla(IV) i woda.

Oblicz, ile dm3 gazów powstanie podczas termicznego rozkładu 5,27 g wodorowęglanu amonu w temperaturze 130oC i pod ciśnieniem 1000 hPa.

R = 83,14 hPa·dm3·mol–1·K–1.Zadanie ID:2959

51g gazu umieszczono w reaktorze o objętości 58,8dm3 pod ciśnieniem 1200hPa w temp. 10oC.

Oblicz mase molową tego gazu.

Stała gazowa R = 83,14 hPa ·dm3·K−1·mol−1   Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl