Powrót
Zadanie ID:206

   Przeprowadzono reakcję 5g cynku z kwasem solnym. 
Oblicz objętość wydzielonego wodoru przeliczoną w temp. 10oC pod ciśn. 1100hPa. Stała gazowa R = 83,1dm3·hPa·mol–1·K–1.Zadanie ID:207

   Przeprowadzono reakcję 10g sodu z wodą. 
Oblicz objętość wydzielonego wodoru przeliczoną w temp. 20oC pod ciśn. 1200hPa. Obliczenia wykonuj z dokładnościa do 0,1.
Stała gazowa R = 83,1dm3·hPa·mol–1·K–1.Zadanie ID:228

W wyniku rozkładu 100g NH4NO3 powstało 20 dm3 N2O i woda. Reakcję przeprowadzono w temp. 300K pod ciśnieniem 1100hPa.
Oblicz wydajność reakcji otrzymywania N2O.
Stała gazowa R = 83,14 hPa⋅dm3⋅K-1⋅mol-1.Zadanie ID:819

W wyniku reakcji wodoru z azotem powstało 500g amoniaku.
Oblicz objętości wodoru i azotu, jakie wzięły udział w reakcji, jeśli odmierzono je w temp. 250K i pod ciśnieniem 1100hPa.
R = 83,1dm3·hPa·mol–1·K–1, dokładność obliczeń 0,01.Zadanie ID:1460

1,944 g magnezu przereagowało z kwasem chlorowodorowym z wydajnością 85%.

Oblicz objętość wodoru, jaka wydzieliła się podczas tej reakcji w warunkach temp. 293 K pod ciśnieniem 1020hPa.
Stała gazowa R = 83,1dm3·hPa·mol–1·K–1.Zadanie ID:2170

Oblicz objętość wodoru wydzielonego w czasie reakcji 20g cynku z kwasem solnym, jeśli reakcja przebiegała w temp.25 ºC i pod ciśnieniem 1010hPa.
R = 83,1dm3·hPa·mol–1·K–1, dokładność obliczeń 0,01.

Objętość wodoru: ....................Zadanie ID:2246

W wyniku prażenia skały wapiennej zawierającej 90% węglanu wapnia otrzymuje się wapno palone, czyli czysty tlenek wapnia. Produktem ubocznym reakcji jest tlenek węgla(IV).
Oblicz ile dm3 tlenku węgla(IV) odmierzonego pod ciśnieniem 900hPa i w temp. 500oC powstaje w wyniku prażenia 150g skały wapiennej.

Stała gazowa R = 83,1dm3·hPa·mol–1·K–1.Powrót
Copyright 2011-2020Chem24.pl