Powrót
Zadanie ID:536

Jedną z metod otrzymywania magnezu jest elektroliza stopionego chlorku magnezu. 

Oblicz, ile gramów magnezu można otrzymać w wyniku elektrolizy 1500g chlorku magnezu.Zadanie ID:823

Napisz równania reakcji zachodzących podczas elektrolizy wodnego roztworu siarczanu miedzi(II) zachodzących na katodzie i na anodzie oraz równanie sumaryczne.

Na katodzie:  .........................................................
Na anodzie ............................................................
Równanie sumarycznie .........................................Zadanie ID:1003

Napisz równania reakcji zachodzących podczas elektrolizy
a) wodnego roztworu wodorotlenku sodu

Katoda ...................................................
Anoda ....................................................
Sumarycznie .........................................
b) stopionego wodorotlenku sodu
b) równania reakcji
Katoda .....................................................
Anoda ......................................................
Sumarycznie ........................................Zadanie ID:1737

Przeprowadzono elektrolizę wodnego roztworu azotanu(V) potasu

a) napisz równania reakcji zachodzących na elektrodach
na katodzie: .................................................
na anodzie: ..................................................

b) napisz, co zaobserwowano w obszarze katody i anody
katoda: .........................................................
anoda: ..........................................................Zadanie ID:1869

Podczas elektrolizy wodnego roztworu pewnej substancji na elektrodach zachodzą reakcje:

K(-)        Cu2+ + 2e → Cu
A(+)       2H2O  → O2 + 4H+ + 4e            

 Napisz równanie sumaryczne procesów, które zachodzą w elektrolizerze i określ jakiego rodzaju substancje można użyć w tym doświadczeniu..

równanie sumaryczne: ............................
rodzaj substancji: ....................................Zadanie ID:1929

Przeprowadzono reakcję elektrolizy stopionego chlorku ołowiu(II).

1. Zapisz równania reakcji, jakie zaszły na katodzie i anodzie.

K: .............................................................
A:.............................................................

2. Oblicz objętość chloru, jaka się wydzieliła podczas całkowitej elektrolizy 50g stopionego chlorku ołowiu(II). Wynik podaj z dokładnością do części setnych.

V Cl2 = ..............
 Zadanie ID:1995

Napisz równania reakcji, które przebiegały na elektrodach platynowych podczas elektrolizy wodnego roztworu siarczanu(VI) sodu.

Równanie reakcji na anodzie .................................
Równanie reakcji na katodzie.................................
Równanie sumaryczne: .........................................
 Zadanie ID:2114

Napisz równania reakcji zachodzących podczas elektrolizy wodnego roztworu chlorku chromu(III) zachodzących na katodzie i na anodzie oraz równanie sumaryczne.

Na katodzie:  .........................................................
Na anodzie ............................................................
Równanie sumarycznie .........................................Zadanie ID:2115

Napisz równania reakcji zachodzących podczas elektrolizy wodnego roztworu azotanu(V) miedzi(II) zachodzących na katodzie i na anodzie oraz równanie sumaryczne.

Na katodzie:  .........................................................
Na anodzie ............................................................
Równanie sumarycznie .........................................Zadanie ID:2354

Wybierz symbol metalu, którego nie można otrzymać na drodze elektrolizy roztworu jego soli.

Ca   Cu   Ag   Ni

 Zadanie ID:3086

Przeprowadzono elektrolizę roztworu zawierającego 0,1 mola azotanu(V) cynku(II).

Oblicz, jaką objętość (dm3) ma gaz, który wydzielił się na anodzie.Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.