Powrót
Zadanie ID:20

Zmieszano 75cm3 roztworu HCl o stężeniu 0,2 mol/dm3 i 25 cm3 roztworu tego kwasu o stężeniu 0,5 mol/dm3.

Oblicz stężenie molowe otrzymanego roztworu.Zadanie ID:343 Zmieszano 800g roztworu o stężeniu 10% i 200g roztworu o stężeniu 85%. Oblicz stężenie procentowe roztworu.


Zadanie ID:401

Zmieszano 250g roztworu o stężeniu 25% i 350g roztworu o stężeniu 5%.

Oblicz stężenie procentowe otrzymanego nowego roztworu.Zadanie ID:403

Mając do dyspozycji roztwory chlorku sodu o stężeniach 5% i 15% należy otrzymać 300 cm3 roztworu chlorku sodu o stężeniu 6% i gęstości 1,07 g/cm3.

Dokonaj odpowiednich obliczeń i uzupełnij zdanie:

Należy zmieszać ............. g roztworu chlorku sodu o stężeniu 5% i ................... g roztworu chlorku sodu o stężeniu 15%.

 Zadanie ID:491

Roztwór A o stężeniu 0,7 mol/dm3 zmieszano z roztworem B o stężeniu 0,2 mol/dm3 i otrzymano 600 cm3 roztworu o stężeniu 0,5 mol/dm3.

Oblicz masę roztworu A, jeśli miał on gęstość 1,2g/cm3Zadanie ID:707

Oblicz, objętość roztworu NaCl o stężeniu 1mol/dm3 i objetość wody, jakie należy zmieszać, aby otrzymać 300cm3 roztworu o stężeniu 0,25mol/dm3.

Objętość roztworu 1-molowego: ............

Objętośc wody: ........................................Zadanie ID:726

Oblicz stężenie procentowe roztworu powstałego przez zmieszanie 20g roztworu o stężeniu 20% i  40g roztworu o stężeniu 5%.Zadanie ID:782

Oblicz, w jakim stosunku masowym należy zmieszać roztwór wodorotlenku potasu o stężeniu 7,4 mol/dm3 i gęstości 1,3 g/cm3 z wodą, aby otrzymać roztwór o stężeniu 10%.Zadanie ID:835

Oblicz, ile gramów roztworu HCl o stężeniu 10% należy dodać do 300g roztworu HCl o stężeniu 50%, aby otrzymać roztwór o stężeniu 40%.Zadanie ID:837

Oblicz, ile g roztworu HCl o stężeniu 10% i ile g roztworu HCl o stężeniu 5% należy zmieszać, aby otrzymać 500g roztworu o stężeniu 8%.Zadanie ID:1993 Oblicz masę roztworu o stężeniu 50% potrzebną do otrzymania 250g roztworu o stężeniu 10%.


Zadanie ID:2415

Oblicz objętość kwasu solnego o stężeniu 5%, jaką należy dodać do 20 cm3 roztworu kwasu solnego o stężeniu 40%, aby otrzymać roztwór o stężeniu 30%.
Gęstości kwasu solnego: d5%=1,02 g/cm3, d40%=1,2 g/cm3.

Objętość kwasu solnego: ........................Zadanie ID:2425

Oblicz w jakim stosunku masowym należy zmieszać roztwór HCl o stężeniu 30% z roztworem HCl o stężeniu 60%, aby otrzymać roztwór o stężeniu 50%.

roztwór 30% : roztwór 60% = ............. : ...........Zadanie ID:2452

Zmieszano 20g roztworu o stężeniu 10% i 80g roztworu o stężeniu 5%.

Obliczyć stężenie procentowe otrzymanego roztworu.

Stężenie procentowe: .............Zadanie ID:2453

Oblicz objętość 4-molowego roztworu HCl, jaką należy dodać do 250 cm3 1-molowego roztworu HCl, aby powstał roztwór o stężeniu 2-mol/dm3.

Objętość: .............Zadanie ID:2454

Zmieszano 0,1dm3 roztworu KOH o stężeniu 40% i gęstości 1,40g/cm3 i 0,4dm3 roztworu KOH o stężeniu 10% i gęstości 1,09g/cm3.

Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu. Wynik podaj z dokładnością do 0,1.

Stężenie procentowe: ...............Zadanie ID:2458

Oblicz ile gramów 55 % roztworu HCl należy dodać do 100 g roztworu 10 % roztworu HCl, aby powstał roztwór o stężeniu 25 %.

Masa roztworu: .............Zadanie ID:2466

Oblicz ile gramów roztworu kwasu solnego o stężeniach 25% i  5% należy zmieszać, aby otrzymać 200g roztworu o stężeniu 10%.

Należy wymieszać ...... g roztworu o stężeniu 25% i ...... g roztworu o stężeniu 5%.Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl