Powrót
Zadanie ID:2654

Uzupełnij równanie reakcji zobojętniania:

...................... + ...NaOH → ...NaCl + ....................Zadanie ID:2655

Uzupełnij równanie reakcji zobojętniania:

....................... + ...................... → ...MgS + ...H2OZadanie ID:2656

Uzupełnij równanie reakcji zobojętniania:

...HCl + ........................ → ...FeCl3 + .........................Zadanie ID:2657

Uzupełnij równanie reakcji zobojętniania:

..................... + ...NaOH → ...Na2S + .......................Zadanie ID:2659

Uzupełnij równanie reakcji zobojętniania:

....................... + .....................→ ...Na2S + ...H2OZadanie ID:2660

Uzupełnij równanie reakcji:

...Ca(OH)2 + ...H3PO4 → ...........................  + .......................Zadanie ID:2661

Uzupełnij równanie reakcji zobojętniania:

.................... + ...HNO3 → ...KNO3 + ................Zadanie ID:2662

Uzupełnij równanie reakcji zobojętniania:

........................... + ...H3PO4 → Mg3(PO4)2  + ......................Zadanie ID:2663

Uzupełnij równanie reakcji zobojętniania:

....................... + ................... → ...Na3PO4 + ...H2OZadanie ID:2665

Uzupełnij równanie reakcji zobojętniania:

...................... + ................... → ...Al2(SO4)3 + ...H2OZadanie ID:2666

Uzupełnij równanie reakcji:

...H2SO4 + ...Fe(OH)3 → .......................... + ..........................Zadanie ID:2667

Uzupełnij równanie reakcji zobojętniania:

........................ + ........................ → MgCl2 + 2H2OZadanie ID:2668

Uzupełnij równanie reakcji:

...H2SO4 + ...Ca(OH)2 → ............................. + .............................Zadanie ID:2669

Uzupełnij równanie reakcji:

...HCl + ...Al(OH)3 → ................... + .....................Zadanie ID:2670

Uzupełnij równanie reakcji:

...HNO3 + ...Fe(OH)3 → ............................... + ................................Zadanie ID:2671

Uzupełnij równanie reakcji zobojętniania:

...HNO3 + .............................→ ...Mg(NO3)+ ............................Zadanie ID:2672

Uzupełnij równanie reakcji zobojętniania:

..................... + .................... → Al(NO3)3 + H2O

 Zadanie ID:2673

Uzupełnij równanie reakcji zobojętniania:

..................... + .................... → NaNO3 + H2OPowrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl