Powrót
Zadanie ID:886

Reakcja utleniania tlenku azotu(II) przebiega w etapach

etap 1.: 2NO ⇌ N2O2
etap 2.: N2O2 + O2 ⇌ 2NO2

1. Napisz równanie reakcji utleniania tlenku azotu(II) ........................................................
2. Napisz wzór substancji, która jest  reagentem przejściowym. ........................................Zadanie ID:887

Reakcja przebiega w 2 etapach
etap 1.: 2NO2 → NO3 + NO
etap 2.: CO + NO3 → CO2 + NO2

Napisz całkowite równanie reakcji i wzór produktu pośredniego.Zadanie ID:888

Reakcja przebiega w 2 etapach
H2O2 + I→ H2O + IO
H2O2 + IO →H2O + O2 + I

a) napisz sumaryczne równanie tej reakcji.
b) napisz wzór produktu przejściowego
c) napisz wzór katalizatoraZadanie ID:889

Reakcja przebiega w 3 etapach:
I. NO + O3 → NO2 + O2
II. NO2 + O3 → NO3 + O2
III. NO + NO3 → 2NO2 

a) Napisz całkowite równanie tej reakcji
b) Napisz wzór substancji, która jest reagentem pośrednim


Napisz równanie reakcji i określ produkty przejściowe.Zadanie ID:890 Reakcja zachodzi w 3 etapach:
1. Pt + O2 → PtO2
2. SO2 + PtO2 → SO3 + PtO
3. SO2 + PtO → SO3 + Pt

a) napisz równanie tej reakcji
b) wskaż produkty przejściowe
c) wskaż katalizatorZadanie ID:896
Reakcja zachodzi w 2 etapach
1) 2NO + Br2     ⇄ 2NOBr
2) 2NOBr + Cl2 ⇄ 2NOCl + Br2
Napisz równanie tej reakcji, określ produkt przejściowy i katalizator.

Równanie reakcji .............................................

Produkt przejściowy ........................................

Katalizator ..........................................................


Zadanie ID:1174

Reakcja chemiczna przebiega w 2 etapach

F2 + 2 NO2 → NO2F + F + NO2        etap I - wolny
F + NO2 → NO2F                             etap II - szybki

a) napisz równanie sumaryczne dla tej reakcji

b) określ, który etap decyduje o całkowitej szybkości reakcji

c) określ reagent przejściowyZadanie ID:1904 Reakcja przebiega w 2 etapach 
H2 + ICl → HI + HCl
HI + ICl → I2 + HCl
Napisz równanie tej reakcji i wskaż produkt pośredni.


Zadanie ID:1919 Reakcja przebiega w 2 etapach
etap 1.: 2NOCl → NOCl2 + NO
etap 2.: NOCl2 → NO + Cl2

Napisz równanie tej reakcji i wskaż reagent pośredni.


Zadanie ID:1931

Reakcja przebiega w 2 etapach:
I. O3 + NO → NO2 + O2
II. NO2 + O → NO + O2

a) Napisz całkowite równanie tej reakcji
b) Napisz wzór substancji, która jest reagentem pośrednim
c) Napisz wzór substancji, która jest katalizatorem

d) Określ, czy jest to kataliza homogeniczna, czy heterogeniczna
e) w etapie II tlenek azotu(IV) jest
............................ (utleniaczem / reduktorem)Zadanie ID:2348

Jedna z reakcji niszczącej warstwę ozonową w atmosferze przebiega w 2 etapach:
I. Cl + O3  → ClO + O2
II. NO + ClO → Cl + NO2

a) Napisz całkowite równanie tej reakcji
b) Napisz wzór substancji, która jest reagentem pośrednim
c) Napisz wzór substancji, która jest katalizatorem

d) Określ, czy jest to kataliza homogeniczna, czy heterogeniczna
e) w etapie II tlenek azotu(II) jest
............................ (utleniaczem / reduktorem)Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.