Powrót
Zadanie ID:2653

Uzupełnij równanie reakcji zobojętniania:

.................... + .................→ FePO4  + 3H2OZadanie ID:2674

Uzupełnij równanie reakcji zobojętniania:

............. + ................ → ... Ca(NO3)2 + ...H2OZadanie ID:2676

Uzupełnij równanie reakcji zobojętniania:

.................... + ..................... → ...ZnSO4 + ...H2OZadanie ID:2677

Uzupełnij równanie reakcji:

...Al(OH)3 + ...H3PO4 → .......................  + ........................Zadanie ID:2678

Uzupełnij równanie reakcji:

...H2S + ...Ca(OH)2 → .......................... + .......................Zadanie ID:2680

Uzupełnij równanie reakcji zobojętniania:

.............. + ...H3PO4 → ...AlPO4  + ................Zadanie ID:2681

Uzupełnij równanie reakcji zobojętniania:

...H2SO3 + ................ → ...K2SO+ .................Zadanie ID:2707

Uzupełnij równanie reakcji zobojętniania:

...HCl + ....................... → ZnCl2 + .........................Zadanie ID:2708

Uzupełnij równanie reakcji zobojętniania:

...H2S + ................→ ...CaS + ........................Zadanie ID:2710

Uzupełnij równanie reakcji zobojętniania:

.......................... + ......................... → ...Mg3(PO4)2  + ...H2OZadanie ID:2711

Uzupełnij równanie reakcji zobojętniania:

...H2SO4 + ......................... → ...Al2(SO4)3 + ..........................Zadanie ID:2712

Uzupełnij równanie reakcji zobojętniania:

..................... + ...H3PO4 → ...Na3PO4 + ....................Zadanie ID:2714

Uzupełnij równanie reakcji zobojętniania:

...................... + ..................... → ...K2CO+ ...H2OZadanie ID:2715

Uzupełnij równanie reakcji zobojętniania:

...H2SO4 + ......................→ ...MgSO4 + .......................Zadanie ID:2716

Uzupełnij równanie reakcji zobojętniania:

..................... + .....................→ KCl + H2OZadanie ID:2718

Uzupełnij równanie reakcji zobojętniania:

.................... +  ..................... → ...AlCl3 + ...H2OZadanie ID:2720

Uzupełnij równanie reakcji:

...HNO3 + ...Zn(OH)2 → ................................ + ..................................Zadanie ID:2721

Uzupełnij równanie reakcji zobojętniania:

...HNO3 + .......................... → ...Fe(NO3)+ ........................Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl