Powrót
Zadanie ID:2722

Napisz równanie dysocjacji fosforanu(V) potasu.Zadanie ID:2723

Napisz równanie dysocjacji węglanu sodu.Zadanie ID:2724

Napisz równanie dysocjacji azotanu(V) żelaza(III).Zadanie ID:2725

Napisz równanie dysocjacji siarczanu(VI) żelaza(III).Zadanie ID:2726

Napisz równanie dysocjacji azotanu(V) wapnia.Zadanie ID:2727

Napisz równanie dysocjacji siarczanu(VI) miedzi(II).Zadanie ID:2728

Napisz równanie dysocjacji siarczku magnezu.Zadanie ID:2729

Napisz równanie dysocjacji siarczanu(VI) potasu.Zadanie ID:2730

Napisz równanie dysocjacji chlorku żelaza(III).Zadanie ID:2731

Napisz równanie dysocjacji azotanu(V) potasu.Zadanie ID:2732

Napisz równanie dysocjacji chlorku magnezu.Zadanie ID:2733

Napisz równanie dysocjacji siarczku potasu.Zadanie ID:2734

Napisz równanie dysocjacji chlorku sodu.Zadanie ID:2735

Napisz wzory jonów, jakie znajdują się w wodnym roztworze siarczanu(IV) potasu.Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl